MANUAL BÀSIC DE COM CALCULAR FACTOR h A SCOPUS I WEB OF SCIENCE (Manual h)

Després de la recent presentació de SCOPUS a la UIB (amb molt escassa assistència d’investigadors, tot sigui dit) ja disposam durant aproximadament un mes d’aquesta potent eina per a la recerca de producció científica, en període de proves, i durant aproximadament 1 mes. És molt poc temps i per tant convé que la gent que vulgui tastar-la ho faci aviat. La possible adquisició posterior òbviament ve molt condicionada per qüestions econòmiques, però també per l’interès que pugui tenir òbviament per als investigadors.

Molt breument, de manera comparada amb WoK, Scopus incorpora gairebé el doble de revistes, moltes més europees que USA, i d’altres indrets… amb més presència de revistes de llengüa “no anglesa”. Per exemple, si aproximadament hi ha unes 35 revistes espanyoles a WoK Scopus n’incorpora més de 100.Scopus cerca també a d’altres bases molt potents, com SCIRUS, permet localitzar patents, i té una interfícies molt més amable que WoK. Possiblement per les ciències experimentals i part de les de la salut, Scopus i WoK estan molt solapades, però per a les ciències socials, econòmiques, jurídiques i fins i tot les enginyeries i tecnologies és possible que Scopus hi tregui algunes avantatges molt destacades.

D’altra banda l’índex quantitatiu de Scopus és el factor h que malgrat que com tots aquesta mena d’índex té moltes limitacions, darrerament sembla guanyar pes en front del factor d’impacte de la WoK (almanco per les ciències no experimentals). Scopus té oberta la informació sobre les revistes que inclou i criteris per entrar-hi (veure aquí), i també té una plana molt interessant on hi ha els 20 articles més citats a la base de dades en totes les disciplines (TOP ).

Hi ha investigadors que han sol.licitat com poden fer per calcular el seu factor h, tant a Scopus com a WoK (que també ho fa, però de manera més limitada). Per això vos podeu descarregar aquest el PDF de dalt que de manera molt simple explica com fer-ho (i permet tenir una primera idea de la comparativa).

Seria de gran interès rebre feedback vostre sobre què trobau de Scopus, i especialment també tendrem cura de comprovar quants d’accessos hi ha a la base de dades des de la UIB en aquest periode de proves.

Advertisements