Mateu,
T’envio un document en PDF de la Royal Netherland Academy of Arts & Sciences (KNAW) que demostra que l’avaluació en ciències socials és un tema no ben resolt i no tan sols
al nostre redol més proper: “Judging Research On Its Merits“.

Bernat Sureda. Facultat d’Educació.

—-

Podeu trobar un resum de les propostes (objectius i indicadors a avaluar) de l’Informe aquí.

Advertisements